(website in lucru)

 

CONFERINŢĂ ECO în cadrul FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „ECOFEST JUNIOR”

CONFERINŢĂ ECO 

   în  cadrul

FESTIVALULUI  INTERNAŢIONAL „ECOFEST JUNIOR"

 Ediţia a IX-a

Simeria-jud Hunedoara, România

27-28 iunie 2011

Tema generală:  

      "Implicarea socială activă pentru o  viaţă  ECO: ecou al  nevoilor educaţionale, sociale, culturale şi de mediu"

Adresabilitate:

- oricărei  persoane care iubeşte natura şi  cultura

- cadrelor didactice, studenţilor, angajaţilor şi specialiştilor din  instituţiile sau societăţile care prin natura profesiei  promovează  valorile naturale sau  culturale, practicanţilor ECOturismului etc.

„ECOFEST JUNIOR" promovează comunicarea ECO , clară, eficientă, relaxantă, constructivă, fără constrângeri, prin imagini, fapte şi cuvinte.

Întregul proiect "ECOFEST JUNIOR"  este gândit ca o modalitate de mobilizare a comunitaţii  locale, naţionale şi internaţionale pentru a lupta pentru mediul înconjurător, de a conştientiza impactul pozitiv pe care îl poate avea cooperarea ECO.

 

Următoarele secţiuni sunt redate ca puncte de reper în găsirea materialului de prezentat. Sunt acceptate şi alte abordări ECO decât cele sugerate.

                SECŢIUNI PROPUSE

   SUGESTII ÎN CONŢINUT (orientativ)

I. ECOTURISMUL- călătoria responsabilă spre o zonă naturală.

 

a) modalităţi de observare şi apreciere a naturii, a tradiţiilor locale

b) codul ECOresponsabilităţii în natură

c) activităţi şi programe de protecţie a mediului

d) conceptul de ECOturism , dezvoltarea ecoturismului în vederea sprijinirii conservării naturii, a dezvoltării comunităţilor locale din zonele cu valori naturale

e) ecologism social, cultural, valoric, al prospecţiunii, etic

f) promovarea naturii ca element esenţial al imaginii turistice; recreerea activă

g) implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea ecoturismului;

 sprijinirea proiectelor educaţionale ECO

h) modalităţi de conservare a patrimoniului natural şi cultural

i) interacţiunea unei populaţii cu mediul înconjurător

j) Asociaţii de turism durabil

k) alimentaţia ecologică  etc.

Aplicaţie tematică: „ Vestigii trecute şi drumuri prăfuite.",  „Viaţa trăită în armonie cu natura",  „Viaţa la ţară"etc

II. ARII PROTEJATE

a) prezentare generală a Ariei protejate cu susţinere vizuală ( colaj de fotografii sau  film)

b)  biocenoza

c) ecosisteme

d) factori ecologici ( biotici, abiotici)

e) echilibrul ecologic

f) geobotanica etc.

III. MODALITĂŢI DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI  EXTRAŞCOLARE ECO

a)      planuri de lecţii

b)     programe de opţional

c)      planificarea şi proiectarea unei activităţi ECO

d)     auxiliare didactice

e)      proiecte educative ECO „ Pădurea şi viaţa", „Natura, prietena mea", „ Apa noastră cea de toate zilele", „Ploile care ucid", „Când e vorba de plastic, fii elastic", „ Să călcăm uşor pe pământ", „Apă. Aer. Sol", „Din lumea celor care nu cuvântă", „Colţul naturii în sala de clasă", „Expoziţia ECO". „Împreună pentru natură"etc

IV. JURNAL DE CĂLĂTORIE.

 

a) plimbări în natură, drumeţii, excursii, tabere- planificare, diseminare ( portofolii, albume foto, ziare, reviste ECO)

b) articole în media locală, mediatizarea activităţilor ECO

Ex: se poate prezenta excursia sau  drumeţia în câteva rânduri însoţite de fotografii

V. ECO SPIRITUALITATE

a) elemente de istorie şi spiritualitate  ale unei zone

b) declanşarea de emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor fizice şi religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului nostru

c) natura şi religia

d) tradiţii etc

VI. ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ŞI EFECTELE EI

 „Bună dimineaţa, Soare!"

a) protecţia împotriva razelor ultraviolete

b) stratul de ozon

c) schimbări climatice

d) agenţii schimbării etc.

VII. ENERGIA  regenerabilă şi neregenerabilă

a)      energia eoliană, solară, a apei, hidraulică, a mareelor, geotermică, derivată din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz etc

b)     energia nucleară; energia generată prin arderea combustibililor fosili,  ex. ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale

VIII. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A VIEŢII

a)      ECOresponsabilizarea

b)     Agenţia de mediu

c)      Garda de mediu

d)     alimentaţia sănătoasă

e)      deşeurile, reziduurile

f)       Comportamentul Eco responsabil - angajamentul luat la nivel individual sau de grup pentru limitarea impactului negativ asupra mediului

g)      voluntariat ECO ( ecologizări)

h)     proiecte educative în parteneriat etc

IX. PROIECTE ŞI MINIPROIECTE DE MEDIU

- prezentare generală (portofoliu)

X.  ACTIVITĂŢI ARTISTICE ECO

a)      serbări, spectacole, interpretări cu tematică ECO ( cântece, dansuri)

b)     activităţi pe scenă în aer liber

c)      concursuri de creaţie ECO

d)      parada costumelor ECO

e)      gastronomie ECO

f)       decoruri ECO etc.

XI. ECO ISTORIE

Prezentarea unei ctitorii istorice, a unui castel etc, cu implicarea conceptului ECO

Conferinţa  va cuprinde ateliere de lucru- workshopuri şi se va  finaliza cu un CURS DE FORMARE CU NUMĂR DE ORE pentru toţi participanţii, indiferent de modul de participare:direct sau indirect.


Obligaţii ale părţilor implicate în activitatea CONFERINŢĂ ECO  2011:

 Pt. PARTICIPANŢI

Pt. ORGANIZATORI

1. înscrierea online la adresa ecofestsimeria@yahoo.com până în 23 iunie 2011

1. înregistrarea înscrierilor online

2. achitarea taxei de 30 RON (prin mandat poştal) la adresa:

CERNESCU MARIOARA

STR A MUREŞANU, NR 11

LOC SIMERIA

JUD HUNEDOARA

COD 335900

Notă:  nu se trimite chitanţa , aceasta o păstrează participantul. Organizatorii vor primi mandatul verde de la poştă

2. preluarea mandatelor poştale şi înregistrarea lor

  - stabilirea bugetului pentru cheltuielile Conferinţei

3. expedierea lucrării, a materialului ECO şi  a fişei de înscriere ( completată şi listată) prin  poştă, la aceeaşi adresă

Notă: lucrarea , materialul propus va fi expediat în formă listată sau pe suport electronic ( DVD, VDVD, CD.)Se acceptă şi materialele trimise prin email.

3. -preluarea  şi înregistrarea materialului, prezentarea lui, apoi arhivarea

- înregistrarea fişelor participanţilor

- trimiterea invitaţiei oficiale, la cerere, pentru participanţii în mod direct

4. trimiterea unui plic ( A4) autoadresat şi timbrat ( 2 lei)

4. expedierea plicurilor cu diplome şi adeverinţe  în perioada octombrie - decembrie 2011


Regulament:

-          1. Lucrarea ştiinţifico-practică sau experimentală poate avea unul sau mai mulţi autori. Se acceptă această formulă deoarece  este ştiut faptul că „munca în echipă" permite atingerea rezultatelor deosebite.  Taxa se achită individual, excepţie : cadre didactice ( 2) din aceeaşi familie.

-          2. Participanţii care vor trimite un mesaj ECO într-o limbă străină vor fi incluşi în Proiectul coordonat de Centrul judeţean de Informare EUROPE DIRECT- „Zâmbim pentru Europa!" , manifestare ce se va derula în timpul Festivalului

 ( vor fi eliberate adeverinţe pentru intervenţiile scrise într-o limbă străină). Mesajul va fi scris pe un cartonaş colorat , 15cm/10cm, decupat în diverse forme ( ex: floare, inimioară etc)

-          3. Participanţii care vor trimite  fotografii, informări cu privire la activităţile de voluntariat desfăşurate în timpul anului şcolar ( ex. activităţi de ecologizare, curăţenie a spaţiului de lucru, acte de caritate etc), vor primi o adeverinţă de voluntariat VOLSIM . Prezentarea activităţii de voluntariat  va fi trimisă în plic separat, cu menţiunea „Activitate de voluntariat", în acelaşi colet.


-          Fiecare autor îşi alege modalitatea de prezentare şi mărimea materialului. Lucrările vor fi trimise  prin poştă la adresa:

Prof  CERNESCU MARIOARA

STR A MUREŞANU, NR 11

LOC SIMERIA

JUD HUNEDOARA

COD 335900

-          FIECARE PARTICIPANT TREBUIE SĂ  TRIMITĂ PRIN POŞTĂ UN PLIC A4 AUTOADRESAT ŞI TIMBRAT (2 lei)

-          Fişa de participare va fi completată , listată sau scrisă de mână ,  apoi expediată prin poştă, odată cu materialele propuse şi plicul autoadresat şi timbrat

-          Pentru a avea o evidenţă clară a participanţilor, înscrierile trebuie  făcute  prin email la adresa: ecofestsimeria@yahoo.com

-          Participarea poate fi directă  sau indirectă

-          Pentru cei care sunt din alte judeţe, din străinătate şi vor  participare în mod direct, se va trimite o invitaţie oficială prin email, la solicitare

-          TAXA DE PARTICIPARE ESTE DE 30 RON. Se va achita prin  mandat poştal la adresa  sus menţionată   ( specificând pe  verso numele participanţilor şi instituţia)

-         Data limită pentru înscriere şi trimitere a lucrărilor pentru Conferinţă este 23 iunie

-          Conferinţa ECO este inclusă în  programul manifestărilor  Festivalului ECOFEST

JUNIOR avizat de MECTS/2011 , desfăşurându-se în 27-28 iunie

-          Calitatea lucrărilor va fi apreciată prin eliberarea de diplome şi adeverinţe. 

Cursul de formare  se va finaliza cu eliberarea de adeverinţe de formare cu nr de ore, iar suportul de curs va fi trimis  de formatori prin email la adresa menţionată de fiecare participant în fişa de participare sau,  după  caz, listat, în plicul autoadresat.

 Pentru detalii suplimentare sau  nelămuriri vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email ecofestsimeria@yahoo.com sau telefonic la organizatorii care se ocupă de înscrieri:

0745848513- Cernescu Marioara,  0724373601 sau 0754958381 - Baciu Camelia,

0749267550 sau 0354417592-Bob Elena, 0740827654 sau 0254-260001 - Arsin Rodica, 

0354413631-Balogh Elena, 0788032395 sau 0743618758-Tomodan Maria, 

0742325150 - Popescu Daniela, 0765293039-Maria Bembea, 0728538125-Rodica Hărăguş (Simeria)

0749265584- Cucăilă Ioana, 0747490330-Luncan Petronela (Deva)

      0742085584- Ardelean Maria, 0726733035- Rusu Melania, 0747014235-Simona Oprişan, 0723176916-Colhon Vasilica (Hunedoara)

     0749239625- Tonca Argentina (Sarmizegetusa)

     0723194689- Cazacu Maricica, 0728843070 - Haranguş Violeta, 0722738473- Băroi Cornel,  0723690906- Nechita Anca (Valea Jiului)

 Dacă vă regăsiţi în vreuna din secţiunile propuse, nu ezitaţi să vă înscrieţi!

Suntem siguri că participarea dumneavoastră va da, ca în fiecare an,  un plus de valoare Festivalului Internaţional ECOFEST JUNIOR!

Vă aşteptăm cu drag!

 Echipa ECO-Hunedoara

                              FIŞĂ DE PARTICIPARE  (DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ)

              la activităţile din cadrul CONFERINŢEI  ECO: workshopuri, curs de formare

Simeria-jud Hunedoara, România

27- 28 iunie 2011

avizat de MECTS cf. Calendarului Activităţilor Educative

www edu.ro-Activităţi educative

Anexa F- Domeniul F7-Poziţia 22

 

Numele şi prenumele:

 

 

 

Profesia/funcţia:

 

 

 

Locul de muncă:

 

 

 

Denumirea lucrării ECO:

Secţiunea:

 

 

 

Date de contact (telefon, email):

 

 

 

 

Adresa de domiciliu:

 

 

 

 

Mod de participare ( direct sau indirect):

 Nr persoane însoţitoare(în cazul participării directe):

 

 

 

 

Nr locuri la cazare şi masă:

(dacă e cazul)

 

 

 

Observaţii sau aprecieri:

 

 

 

 

 Semnătura:

 

 Data: